วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัวครับ


สวัสดีครับ ชื่อ นาย พีรพัฒน์ หะยะมิน รหัสนักศึกษา 554144089 คบ.2 หมู่ 2  สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ผมหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชม ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น